menu

Podílové fondy

Pomůžeme vám s výběrem z velkého množství otevřených podílových fondů.

Proč investovat do podílových fondů

Otevřené podílové fondy nabízí zajímavou kombinaci výnosu, rizika a likvidity.

Co jsou otevřené podílové fondy?

Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu.

Kurz podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze.

Lepší než individuální investor

Fondy zaměstnávají řadu analytiků, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti. Mají k dispozici mnohem více informací než jakýkoli individuální investor.

Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže.

Lepší než individuální investor

Fondy zaměstnávají řadu analytiků, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti. Mají k dispozici mnohem více informací než jakýkoli individuální investor.

Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže.

Omezené riziko

Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů, takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů s různou rizikovostí.

Existují fondy peněžního trhu s minimálním rizikem i agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

Vysoká likvidita

Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby, podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv.

Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, téměř všechny investiční společnosti však peníze svým klientům převádějí mnohem dříve.

Vysoká likvidita

Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby, podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv.

Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, téměř všechny investiční společnosti však peníze svým klientům převádějí mnohem dříve.

GARANT INVESTIČNÍCH
produktů
Michal Šandara

Pomůžeme i v dalších oblastech

Nabízíme komplexní poradenství a jsme tu stále s vámi