menu

Pojištění podnikatelských rizik

Z nepřeberného počtu produktů vybereme ten, který přesně pasuje na vaše podnikání.
pojisteni_podnikani_icon

Pojištění podnikatelů se vyplatí

Pojišťovnu vybírejte podle kvality likvidace škod.

Nejčastější formy pojištění podnikání

Každý živnostník i firma se může dostat do úzkých kvůli podcenění ochrany před neočekávanou finanční ztrátou nebo před živelnou pohromou.

Druh pojištění volí podnikatelé podle své činnosti. Nejčastějšími formami však bývají živelní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností a vadou výrobku.

Pojištění proti živelním událostem

Živelní pojištění vás ochrání v případě, že musíte kvůli požáru, povodni nebo z jiné příčiny na čas přerušit provoz svého podniku. Sjednává se pro případ škod způsobených živelní události na nemovitostech, věcech movitých a zásobách.

V základní variantě jde od škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel. Rozšířené pojistné krytí zahrnuje škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením. Vztahuje se také na poškození nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou z vodovodního zařízení.

Pojištění proti živelním událostem

Živelní pojištění vás ochrání v případě, že musíte kvůli požáru, povodni nebo z jiné příčiny na čas přerušit provoz svého podniku. Sjednává se pro případ škod způsobených živelní události na nemovitostech, věcech movitých a zásobách.

V základní variantě jde od škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel. Rozšířené pojistné krytí zahrnuje škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením. Vztahuje se také na poškození nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou z vodovodního zařízení.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností vás ochrání pro případ škody, kterou při své podnikatelské činnosti můžete způsobit třetí osobě. Týká se škod na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody.

Účelem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je minimalizovat škody, které mohou vzniknout vašemu zákazníkovi v důsledku vady výrobku, za kterou jako výrobce nebo prodejce odpovídáte.

Cena není to nejdůležitější

Cena pojištění nebývá tím nejdůležitějším ukazatelem, na základě kterého byste se měli rozhodovat. Vybírejte také podle rozsahu krytí, doprovodného servisu a hlavně podle zkušeností s vyřizováním škod.

Zajímejte se hlavně o podmínky pojištění, za které si platíte. Důležité je, jak se k vám pojišťovna postaví v případě škodní události. Proto byste měli pojišťovnu volit i podle kvality likvidace.

Cena není to nejdůležitější

Cena pojištění nebývá tím nejdůležitějším ukazatelem, na základě kterého byste se měli rozhodovat. Vybírejte také podle rozsahu krytí, doprovodného servisu a hlavně podle zkušeností s vyřizováním škod.

Zajímejte se hlavně o podmínky pojištění, za které si platíte. Důležité je, jak se k vám pojišťovna postaví v případě škodní události. Proto byste měli pojišťovnu volit i podle kvality likvidace.

GARANT POJISTNÝCH
produktů
Josef Kubovec, MBA

Pomůžeme i v dalších oblastech

Nabízíme komplexní poradenství a jsme tu stále s vámi