fbpx

DPP, DPČ – Legislativní změny

Legislativní změny se množí jak houby po dešti a držet s nimi krok nemusí být snadné. Změny pro “dohodáře”, tedy osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o provedení činnosti (DPČ), se zavádějí už od října 2023. Rádi bychom vám připomněli ty důležité, které čerstvě vešly v platnost, nebo se v nejbližší době chystají.

Nárok na dovolenou

Od 1. ledna 2024 máte i jako dohodář nárok na řádnou dovolenou. Musíte ovšem splnit 2 podmínky. V období minimálně 4 týdnů (tedy 28 kalendářních dní) musíte odpracovat minimálně 80 hodin. Pro nárok na dovolenou musí dohoda běžet zmíněné 4 týdny nepřerušeně.

Dovolenou si můžete snadno sami spočítat, ale zjednodušeně řečeno, u zákonem stanovené minimální dovolené 4 týdny vychází dovolená za 20 odpracovaných hodin na 1,5 hodiny.

Platba pojistného

Doposud byly podmínky jednoduché. Při měsíčním výdělku do 10 000 Kč na DPP byla odváděna pouze daň (15 %), ale sociální a zdravotní pojištění ne. Ty se začaly počítat až po dosažení výdělku nad 10 000 Kč. Nebylo nijak ošetřeno, kolik můžete mít dohod a člověk si tak mohl klidně přijít na lepší výdělek, než jako zaměstnanec. Nemusel u toho však odvést žádné pojistné a vznikal mu tak pouze nízký nárok na důchod. Tento problém pak bylo nutno řešit sociálními dávkami.

Nově tak pro DPP vznikají nová pravidla, která mají vstoupit v platnost 1. ledna 2025 (očekává se však, že se může termín ještě posunout). Stále platí možnost odpracovat pouze 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele, což zahrnuje i další pracovní dohody na stejnou činnost u téhož zaměstnavatele. Omezena je však výše výdělku. 17. dubna 2024 byla schválena změna, která upravila původní plán ohledně částek rozhodujících o platbě pojistného.

Nově můžete mít pouze jednu dohodu s maximálním možným výdělkem 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 je těchto 25 % rovno 10 500 Kč) a to bez nutnosti odvádět pojištění. K této dohodě můžete mít libovolné množství dalších dohod u jiných zaměstnavatelů. Ty však nesmí překročit částku 4 000 Kč měsíčně, pokud nechcete odvádět pojištění. Ze všech dohod je stále odváděna srážková daň 15 %, jako tomu bylo doposud.

Při překročení výše zmíněných částek vám i zaměstnavateli automaticky vzniká povinnost pojištění odvést, a to následovně:

  • Sociální pojištění – zaměstnavatel uhradí 24,8 % z hrubé mzdy, dohodář 6,5 % a nově ještě 0,6 % za nemocenské pojištění.
  • Zdravotní pojištění – zaměstnavatel uhradí 9 % ze mzdy a dohodář dalších 4,5 %.

 

Tato změna má vstoupit v platnost 1. ledna 2025.

Závěrem

Úprava legislativy přinesla i další změny, jako je ošetření práce na home office nebo proplácení přesčasů či práci v noci a ve svátky. Od začátku roku 2024 také můžete požádat o přechod na pracovní poměr při splnění určitých podmínek. Cílem nové novely zákona o dohodářích je zajistit spravedlivější podmínky pro lidi pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o provedení činnosti (DPČ). Tato novela zavádí několik důležitých změn. Patří mezi ně nárok na dovolenou pro dohodáře, stanovení limitů pro výdělek bez povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění či zavedení povinnosti zaměstnavatelů vést evidenci o lidech pracujících na dohodu a informovat je o jejich možných povinnostech v oblasti pojistného. Tato novela má za cíl chránit práva dohodářů a zároveň zajistit, aby byli v souladu s platnými právními předpisy.

DALŠÍ ČLÁNKY