fbpx

Novela stavebního zákona

Máte v pořádku stavební dokumentaci a údaje v katastru? A mohli bychom je vidět? Nebo třeba stavební úřad? Novela nového stavebního zákona přináší řadu změn, které mají zásadní vliv na majitele domů a proces stavby. Platnost novely začíná od 1. ledna 2024 pro vyhrazené druhy staveb (např. průmyslové či dopravní stavby) a od 1. července 2024 pro běžné stavby, jako jsou rodinné a bytové domy.

Zjednodušení stavebního řízení

Jedním z cílů nové novely je zjednodušení a zrychlení procesu získání stavebního povolení. Zavádí tak pevně stanovené lhůty pro jeho vydání. U jednoduchých staveb (např. rodinné domy) bude povolení vydáno do 30 dnů od podání žádosti. U složitějších staveb přijde posouzení do 60 dnů od podání žádosti, s možností prodloužení lhůty o dalších 60 dnů. 

„Pokud něco ve vaší žádosti nebude sedět, pošle úřad dokumentaci na zodpovědnou instituci, ale nemá povinnost vás o tom informovat. Tím se přeruší řízení, tedy neplatí vyřízení do 30 dní. Doporučuji proto si vše nadále sami proaktivně hlídat a pokud se vám do 30 dnů od podání žádosti nikdo neozve, ověřit si, kde se žádost momentálně nachází.“
„Pokud něco ve vaší žádosti nebude sedět, pošle úřad dokumentaci na zodpovědnou instituci, ale nemá povinnost vás o tom informovat. Tím se přeruší řízení, tedy neplatí vyřízení do 30 dní. Doporučuji proto si vše nadále sami proaktivně hlídat a pokud se vám do 30 dnů od podání žádosti nikdo neozve, ověřit si, kde se žádost momentálně nachází.“
Dalším zjednodušením je sloučení územního a stavebního řízení do jednoho procesu, což stavebníkům umožní ušetřit na pracovních poplatcích. Stavební řízení se navíc stane digitálním. To stavebníkům umožní řídit celý proces online prostřednictvím Portálu stavebníka. Digitalizace má být v ostrém provozu od 1. července 2024. Jestli se skutečně tento termín podaří stihnout je pro některé zatím otázkou. V květnu by však mělo dojít k testování portálu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR slibuje dodržení termínu bez problému. Na druhé straně novely je také nutnost větší opatrnosti. Na co je důležité dát si pozor, je správné vedení stavby a aktualizace stavební dokumentace. Při jejím nedodržení hrozí majitelům staveb pokuta až 400 000 Kč. Zhotoviteli stavby hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Změny pro majitele nemovitostí, kteří neplánují stavět

Jestli jste si řekli, že když už máte postaveno, tak se vás tato novinka netýká, jste na omylu. I vás může nový stavební zákon ovlivnit. A to za předpokladu, že vaše projektová dokumentace nesedí, máte na pozemku černou stavbu nebo dojde k porušení územního plánu.

Černé stavby:

V případě, že vlastníte černou stavbu, tj. stavbu postavenou bez potřebných povolení, má stavební úřad právo kdykoliv zahájit řízení o jejím odstranění. Neexistuje žádná promlčecí lhůta, která by časem stavbu legalizovala. Pokud stavba dlouhodobě stojí bez právního řešení, stále se může stát předmětem řízení o odstranění.
„Pro získání dodatečného povolení černé stavby je nutné splnit několik podmínek. Samozřejmostí je soulad s územně plánovací dokumentací a prováděcími předpisy, souhlasy sousedů a další obecné podmínky. Dále však nesmí stavby vyžadovat povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu nebo požadavků na výstavbu. A samozřejmě je nutné, aby byla v termínu uhrazena stanovená pokuta. Oproti dřívější možnosti opakované žádosti jsou nová pravidla přísnější. V žádosti o dodatečné povolení stavby nebude již možnost napravit nedostatky žádosti v opakovaném řízení. Doporučuji proto opatrnost a pečlivost při její přípravě.“
„Pro získání dodatečného povolení černé stavby je nutné splnit několik podmínek. Samozřejmostí je soulad s územně plánovací dokumentací a prováděcími předpisy, souhlasy sousedů a další obecné podmínky. Dále však nesmí stavby vyžadovat povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu nebo požadavků na výstavbu. A samozřejmě je nutné, aby byla v termínu uhrazena stanovená pokuta. Oproti dřívější možnosti opakované žádosti jsou nová pravidla přísnější. V žádosti o dodatečné povolení stavby nebude již možnost napravit nedostatky žádosti v opakovaném řízení. Doporučuji proto opatrnost a pečlivost při její přípravě.“

Nedostatečná dokumentace:

Majitelé nemovitostí jsou povinni mít aktuální stavební dokumentaci. V případě, že takovou dokumentaci nemáte, může vám být uložena pokuta až 400 000 Kč. Pro staré stavby, kde může být nejasné, zda jde o černou stavbu, může být řešením pořízení pasportu stavby.

Co je to pasport stavby?

Komodity jsou fyzické produkty jako zlato, stříbro, ropa, ale také třeba zemědělské plodiny, se kterými je obchodováno na komoditních burzách. Komodity obvykle procházejí jiným cyklem vzestupů a pádů než akcie a jsou proto ideální k vyrovnání přílišného kolísání portfolia. Investice do komodit je možná prostřednictvím komoditního indexu – v tom mohou být najednou zastoupeny různé komodity, což zajišťuje diverzifikaci a ulehčuje správu investice.

Porušení územního plánu:

Porušení aktuálních územních plánů nebo nedodržení nových ustanovení souvisejících s územním plánováním může vést k tomu, že vaše budoucí stavební či rekonstrukční projekty budou zamítnuty nebo zkomplikovány.

Závěrem

Nový stavební zákon slibuje zjednodušení, zároveň však, jako každá novinka, vyvolává jisté obavy, a to jak u stavařů, tak u majitelů domů. Jak si v realitě nový zákon povede ale ukáže teprve čas. Majitelé domů by měli sledovat aktuální vývoj a případně se poradit s odborníky, aby zajistili, že jejich stavební projekty budou v souladu s novými pravidly a požadavky novely stavebního zákona. Pokud potřebujete poradit ohledně své nemovitosti nebo pomoci vyřešit některý z bodů ve spojitosti s touto novelou, neváhejte se na nás obrátit.

DALŠÍ ČLÁNKY