fbpx

Co je to úvěr?

Úvěr je půjčení peněz institucí, která je na základě licence ČNB oprávněna jej poskytovat. Úvěr bývá následně splácen v pravidelných splátkách (nejčastěji měsíčních), které jsou navýšený o úrok, který je odměnou věřiteli (tomu, kdo úvěr poskytnul) a zároveň je jeho účelem pokrýt inflaci v časovém úseku, ve kterém věřitel nemůže peníze využívat, a tedy zhodnocovat jiným způsobem.
Úroková sazba (tedy výše úroků za úvěr) se může u různých institucí lišit. Dobrý finanční poradce má vždy snahu najít pro vás takový úvěr, který je pro vás z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější – tedy má nejnižší úrokovou sazbu a nejlepší podmínky (např. poplatky, které souvisí s vyřízením úvěru – od odhadu nemovitosti, zpracování žádosti nebo vedení účtu). Podíváme se na to společně?

Nejčastější dělení úvěrů

Podle účelu

Nejčastěji dělíme úvěry podle účelu na:

  • Spotřebitelské – poskytuje se fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o financování osobních výdajů, jako jsou nákupy, dovolená nebo platba za služby.
  • Podnikatelské – je poskytován podnikatelům, ať už vystupují jako fyzická nebo právnická osoba. Jejich účelem je financování podnikatelský činností, např. vybavení, provozní náklady, nákup zařízení atp.
  • Hypoteční – jedná se o nejčastější typ úvěru a jeden z nejstarších. Používá se na financování nákupu nemovitostí (domy, byty, pozemky, …). Jeho hlavním znakem je zajištění splácení zástavním právem k nemovitosti.
Mimo to existují ale i další úvěry, jako např. investiční úvěr, revolvingový, lombardní a další.

Podle doby splatnosti:

  • Krátkodobé – jedná se o úvěry se splatností obvykle do jednoho roku.
  • Střednědobé – doba splácení je stanovena v řádu let.
  • úvěry mají delší dobu splatnosti, často více než 10 let. Sem řadíme zejména hypoteční úvěry.

Podle zajištění:

  • Zajištěné – jsou podloženy zástavním právem k majetku. Např. u hypotečního úvěru je v zástavě nemovitost – v případě, že nebudete schopni dodržet nastavené splátky, může vám věřitel zajištěný majetek zabavit.
  • Nezajištěné – zajištění majetkem nevyžadují. Jsou založeny převážně na bonitě (schopnosti splácet svůj dluh), příjmech a dalších faktorech.

Chcete si vzít úvěr?

Pomůžeme vám! Pomůžeme vám se zorientovat na trhu úvěrových produktů, zjistíme, jaké jsou vaše potřeby, možnosti a přání. Na základě těchto informací vybereme vhodnou banku, vyjednáme optimální podmínky a pomůžeme vám následně i pohlídat fixace i termíny.

DALŠÍ ČLÁNKY

Novela stavebního zákona
Máte v pořádku stavební dokumentaci a údaje v katastru? A mohli bychom je vidět? Nebo třeba stavební úřad? Novela nového
Jak nákup nemovitosti, tak prodej nemovitosti jsou poměrně velké životní události, které vyžadují nejen promyšlené rozhodnutí, ale také správnou volbu
Úvěr je půjčení peněz institucí, která je na základě licence ČNB oprávněna jej poskytovat. Úvěr bývá následně splácen v pravidelných
Investice, ve finančním slova smyslu, je vložení finančních prostředků do různých aktiv, která mají potenciál růst nebo generovat příjmy v